น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม -พิธีลงนามประกาศเจตน ... Read More »