กิจกรรมล่าสุด

จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​

เมื่อวันที่​ 20​ มิถุนายน​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยา ... Read More »

กิจกรรมไหว้ครู และพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ค่ายภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

กิจกรรม​การแข่งขันทักษะวิชาการ​ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น​ประจำปี​ 2562

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ผอ.​สุภาภรณ์​ มาอุ ... Read More »

การประเมินตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ระดับประเทศ

เมื่อวันที่​ 6​ มิถุนายน​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาล ... Read More »

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย น ... Read More »

โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย น ... Read More »

โครงการนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ครบร้อยเปอร์เซน

เมื่อวันที่ 24-25​ พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาล ... Read More »

กิจกรรมปรับปรุงแผนการจัดการเรียน​ ครูสอนคิดตามแนวทาง​ Thinking​ School

เมื่อวันที่​ 24 พฤษภาคม​ 2562​ โรงเรัยนพระธาตุขามแก้น​พิทยาล ... Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศ​ทุกระดับชั้น ทำการทดสอบการอ่านและการเขียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 1​ และมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 1​และ​ 4​

วันที่​ 16​ พฤษภาคม​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น​พิทยาลัย​ ... Read More »