เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*