ประชุมคุณครู Model และ Buddy กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

ประชุมคุณครู Model และ Buddy กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ และบุคลากรทางการศึกษา​ ประชุมคุณครู Model และ Buddy กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*