ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*