การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*