Daily Archives: มีนาคม 11, 2020

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน​ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยตัวอิเล็คทรอนิกส์​ (e-GP)

ระหว่างวันที่​ 8-10​ มีนาคม​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิท ... Read More »

การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลั ... Read More »