พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมความรักสถาบันเสริมสร้างความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในโอกาสนี้ พ.อ.อ. ชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการร่วมแสดงความยินดี ซึ่งกิจกรรมนี้จะเก็บเป็นความประทับใจให้กับเราชาวพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*