กิจกรรมพอเพียง ตลาดนัดนักเรียน “ตลาดนัดพอเพียง”

กิจกรรมพอเพียง ตลาดนัดนักเรียน “ตลาดนัดพอเพียง”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมพอเพียง ตลาดนัดนักเรียน “ตลาดนัดพอเพียง” ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*