ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย ข้าราชการครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในโอกาสนี้ ท่าน พ.อ.อ. ชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประธานคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*