ประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลแนวปฏิบัติที่ดีต่อกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลแนวปฏิบัติที่ดีต่อกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลแนวปฏิบัติที่ดีต่อกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2562 (Professinal Learning Community : PLC) โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและโครงการ Chevron Enjoy Science ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*