Daily Archives: มีนาคม 1, 2020

ประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลแนวปฏิบัติที่ดีต่อกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิ ... Read More »