แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*