กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในชุมชน และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน 4 แห่ง

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในชุมชน และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน 4 แห่ง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายฝ่ายบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในชุมชน และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน 4 แห่ง คือ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น โรงเรียนบ้านโนนเชือก โรงเรียนบ้านหัวดง และโรงเรียนบ้านโคกท่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*