เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน ภาษาจีนด้วยครูยุค 2020

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน ภาษาจีนด้วยครูยุค 2020

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายนักศึกษาฝึกประสบการณ์ นางสาวธัญลักษณ์ กันยานุช และนางสาวฐิติภัทร อินทมาตย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน ภาษาจีนด้วยครูยุค 2020 ณ ร้านขอนแก่นคลังนานาธรรม จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*