กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*