การสะท้อนผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการศึกษาชั้นเรียน

การสะท้อนผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการศึกษาชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสะท้อนผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการศึกษาชั้นเรียน โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*