ทีมที่ปรึกษาโครงการ TSIP ติดตามผลของโครงการ สะท้อนความคิดและชี้แนะแนวทาง

ทีมที่ปรึกษาโครงการ TSIP ติดตามผลของโครงการ สะท้อนความคิดและชี้แนะแนวทาง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับทีมที่ปรึกษาโครงการ TSIP ติดตามผลของโครงการ สะท้อนความคิดและชี้แนะแนวทาง โดย ดร. วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์และคณะ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*