ปฐมนิเทศอาสาสมัครครูชาวต่างชาติ

ปฐมนิเทศอาสาสมัครครูชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี และ Mr. Chistopher Comeau เข้าร่วม กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครครูชาวต่างชาติ ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*