การแข่งขันกีฬาสีภายใน “พระธาตุขามแก่นพิทยาลัยเกมส์”

การแข่งขันกีฬาสีภายใน “พระธาตุขามแก่นพิทยาลัยเกมส์”

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “พระธาตุขามแก่นพิทยาลัยเกมส์” โดย พันจ่าอากาศเอก ชัยณรงค์ กัณหา นายกส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานในพิธีเปิด และขอขอบคุณผู้ปกครองสนับสนุนงบประมาณ แรงใจ แรงเชียร์ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*