การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4

ระหว่างวันที่ 6 – 11 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคุณครูประวัติ เพียสมนา นำตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4 ผลปรากฏว่า เด็กหญิงเชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เหรียญเงิน ขว้างจักร ฝีกซ้อมโดยคุณครูประวัติ เพียสมนา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*