การอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคุณครูสาธิตา วาที และคุณครูอรุณรัตน์ ชินนะวงษ์ เป็นวิทยากรในการอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*