การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*