การตรวจงานด้านการเงินและพัศดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

การตรวจงานด้านการเงินและพัศดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจงานด้านการเงินและพัศดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*