เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนภาษาไทย และห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ห้องเรียนภาษาไทย โดยคุณครูปารีณา ศิริพูล และห้องเรียนคณิตศาสตร์ โดยคุณครูพรรณี เถาว์ทิพย์ เปิดชั้นเรียนครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*