กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยเข้าชมนิทรรศการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร และกิจกรรม จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*