การติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ​ โรงเรียนเครือข่าย อบจ.ขอนแก่น

การติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ​ โรงเรียนเครือข่าย อบจ.ขอนแก่น

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ และบุคลากรทางการศึกษา​ ในเวลา 13.30 น. ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ Chevron Enjoy Science เข้ามาติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ​ โรงเรียนเครือข่าย อบจ.ขอนแก่น ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*