“โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 และสร้างแหล่งเรียนรู้บริเวณสวนป่า

“โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 และสร้างแหล่งเรียนรู้บริเวณสวนป่า

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอขอบคุณ นาย ศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายรัชพล คำอ้อ ปลัดอาวุโส นายเกียรติคุณ จันแก่น และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัดขอแก่น พ.อ.อ ชัยณรงค์ กันหา นายกองค์การบริหารส่วตำบลบ้านขาม นายประภาส คำพระแย กำนันตำบลบ้านขาม ผู้ใหญ่บ้าน คณะจิตอาสาและผู้มีส่วนร่วม ที่ได้ร่วมมือในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ภายใต้ “โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 และสร้างแหล่งเรียนรู้บริเวณสวนป่า ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*