ยินดีต้อนรับ “บัณฑิต Chevron Enjoy” เพื่อทำความรู้จักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ในโครงการ Chevron Enjoy Science

ยินดีต้อนรับ “บัณฑิต Chevron Enjoy” เพื่อทำความรู้จักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ในโครงการ Chevron Enjoy Science

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับ “บัณฑิต Chevron Enjoy” เพื่อทำความรู้จักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ในโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*