การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Thailand School Improvement Program T-SIP) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*