การประชุมแนะนำแนวทางการทดสอบวัดและประเมินผลผู้เรียน (Pre/Post Test) TEDET

การประชุมแนะนำแนวทางการทดสอบวัดและประเมินผลผู้เรียน (Pre/Post Test) TEDET

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคณะครู เข้าร่วมการประชุมแนะนำแนวทางการทดสอบวัดและประเมินผลผู้เรียน (Pre/Post Test) TEDET และการบันทึกผลข้อมูลการดำเนินการ PLC ผ่านระบบ PLC – online Platform และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติ ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ เป็นเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*