โครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ขอนแก่น-นครราชสีมา) ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ขอนแก่น-นครราชสีมา) ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ขอนแก่น-นครราชสีมา) ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*