โครงการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2562 ระยะที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

โครงการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2562 ระยะที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยนำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคุณครูปรีณา ศิริพูล และคุณครูศศิธร วงชาลี นำนักเรียนเข้าร่ามโครงการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2562 ระยะที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*