โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนพิศาลปุญญวิทยา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*