ขอแสดงความยินดี ครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ในโอกาสเข้ารับการประดับชั้นยศข้าราชการครูและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับเชี่ยวชาญ จาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดี ครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ในโอกาสเข้ารับการประดับชั้นยศข้าราชการครูและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับเชี่ยวชาญ จาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอแสดงความยินดี ครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ในโอกาสเข้ารับการประดับชั้นยศข้าราชการครูและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับเชี่ยวชาญ จาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 กันยายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*