ร่วมนำเสนอแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เครือข่าย อบจ.ขอนแก่น

ร่วมนำเสนอแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เครือข่าย อบจ.ขอนแก่น

31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ร่วมนำเสนอแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เครือข่าย อบจ.ขอนแก่น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย และร่วมพิธีรับเงินอุดหนุน การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (PLC) โดยความร่วมมือของคุรุสภาและโครงการ Chevron Enjoy Science ณ หอประชุมคุรุสภา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*