Monthly Archives: กันยายน 2019

การประชุมแนะนำแนวทางการทดสอบวัดและประเมินผลผู้เรียน (Pre/Post Test) TEDET

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย น ... Read More »

โครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ขอนแก่น-นครราชสีมา) ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลั ... Read More »

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยคุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ห้องเรียนภาษาไทย โดยคุณครูปารีณา ศิริพูล และห้องเรียนคณิตศาสตร์ โดยคุณครูศุภชัย องค์นาม

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยา ... Read More »

โครงการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2562 ระยะที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยนำ ... Read More »

ตัวแทนนักเรียนการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี2562

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย น ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำ ... Read More »

ขอแสดงความยินดี ครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ในโอกาสเข้ารับการประดับชั้นยศข้าราชการครูและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับเชี่ยวชาญ จาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย ... Read More »

การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 65 ประจำปี2562

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธ ... Read More »

ร่วมนำเสนอแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เครือข่าย อบจ.ขอนแก่น

31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทย ... Read More »