การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนรับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ในโอกาสนี้ ได้รับเกีรติจาก นายนพดล เที่ยงธรรม เป็นประธานกรรมการ นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ และนางลัดดาวรรณ แพทย์หลวง เป็นกรรมการ และขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ที่กรุณามาร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครั้งนี้ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*