การติดตามและให้คำปรึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2562

การติดตามและให้คำปรึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีพิทยาคม และคณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ การติดตามและให้คำปรึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*