อบรมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ​ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ​ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคุณครูสาธิตา วาที และคุณครูอรุณัตน์ ชินนะวงษ์ เข้าร่วมอบรมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ​ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ ณ​ โรงแรมโฆษะ​ ขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*