Daily Archives: กรกฎาคม 21, 2019

อบรมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ​ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย น ... Read More »