Daily Archives: กรกฎาคม 17, 2019

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ การอ่าน เขียน และการคำนวณ พื้นฐานโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการ School Improvement Program,Thailand

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลั ... Read More »