กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาทอดถวายวัดพระธาตุขามแก่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาทอดถวายวัดพระธาตุขามแก่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาทอดถวายวัดพระธาตุขามแก่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*