โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเสริมทักษะภาษาจีนนานาชาติสำหรับเยาวชน ณ อาคารมูลนิธิอริยธรรม จังหวัดนนทบุรี

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเสริมทักษะภาษาจีนนานาชาติสำหรับเยาวชน ณ อาคารมูลนิธิอริยธรรม จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเสริมทักษะภาษาจีนนานาชาติสำหรับเยาวชน ณ อาคารมูลนิธิอริยธรรม จังหวัดนนทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*