การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ การอ่าน เขียน และการคำนวณ พื้นฐานโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการ School Improvement Program,Thailand

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ การอ่าน เขียน และการคำนวณ พื้นฐานโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการ School Improvement Program,Thailand

เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย และคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ การอ่าน เขียน และการคำนวณ พื้นฐานโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาการ School Improvement Program,Thailand ณ โรงแรมวินเซอร์ สวิทส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*