เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก และคุณครูศุภชัย องค์นาม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*