โครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ ” จังหวัดขอนแก่น

โครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ ” จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ ” จังหวัดขอนแก่น โครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*