โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะคร บุคลกรทางการศึกษา และนักเรียน เดินรณรงค์และอบรมในโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*