งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านสุภาภรณ์ มาอุ้ย เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ภายใต้สโลแกนงาน “Cuteres for Leaning วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้” ณ เวทีลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*