Daily Archives: มิถุนายน 27, 2019

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »